Shark Liên nêu quan điểm: Phụ nữ phải cạo trọc 1 lần?

Shark Liên nêu quan điểm: Phụ nữ phải cạo trọc 1 lần?

Dù câu nói của Shark Liên có nhận được nhiều ý kiến trái chiều ra sao, thế nhưng không thể phủ nhận được bà là một người tài giỏi, cá tính và sống bản lĩnh.